ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ლაგოდეხი
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

2 3 5 41 ოქმი
1 12 117 83 373 ოქმი
2 22 134 98 382 ოქმი
3 28 116 51 354 ოქმი
4 7 121 134 196 ოქმი
5 46 160 128 374 ოქმი
6 15 174 43 236 ოქმი
7 17 82 117 165 ოქმი
8 7 217 171 198 ოქმი
9 18 227 74 200 ოქმი
10 8 118 140 405 ოქმი
11 9 51 122 216 ოქმი
12 5 26 56 232 ოქმი
13 19 121 65 255 ოქმი
14 9 182 144 457 ოქმი
15 9 131 164 315 ოქმი
16 17 117 122 492 ოქმი
17 18 57 82 247 ოქმი
18 2 181 15 224 ოქმი
19 3 131 14 304 ოქმი
20 4 123 14 272 ოქმი
21 0 121 13 256 ოქმი
22 0 168 8 338 ოქმი
23 9 55 11 105 ოქმი
24 19 207 26 264 ოქმი
25 8 389 39 279 ოქმი
26 2 558 21 223 ოქმი
27 0 261 23 79 ოქმი
28 4 298 29 108 ოქმი
29 3 298 53 321 ოქმი
30 34 81 74 371 ოქმი
31 7 58 40 135 ოქმი
32 8 92 118 166 ოქმი
33 3 157 21 107 ოქმი
34 6 168 22 155 ოქმი
35 3 140 10 141 ოქმი
36 0 101 5 130 ოქმი
37 2 89 20 109 ოქმი