ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

თელავი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

1 3 5 41 ოქმი
14 4 100 133 161 ოქმი
15 6 66 61 267 ოქმი
16 11 120 223 286 ოქმი
17 21 153 141 248 ოქმი
18 7 50 119 211 ოქმი
19 0 48 11 146 ოქმი
20 9 62 97 215 ოქმი
21 1 138 136 105 ოქმი
22 2 123 36 34 ოქმი
23 13 190 64 261 ოქმი
24 14 62 61 167 ოქმი
25 9 43 81 157 ოქმი
26 11 119 60 157 ოქმი
27 7 70 50 168 ოქმი
28 8 83 186 216 ოქმი
29 5 134 77 207 ოქმი
30 10 167 94 230 ოქმი
31 0 7 3 42 ოქმი
32 9 86 245 309 ოქმი
33 4 18 80 74 ოქმი
34 0 3 13 33 ოქმი
35 4 171 106 338 ოქმი
36 11 49 191 289 ოქმი
37 2 29 87 273 ოქმი
38 0 46 35 255 ოქმი
39 2 29 108 133 ოქმი
40 30 145 174 272 ოქმი
41 7 47 138 245 ოქმი
42 7 79 174 344 ოქმი
43 23 47 176 260 ოქმი
47 14 26 123 198 ოქმი
48 7 270 60 163 ოქმი
49 8 60 106 160 ოქმი
50 10 111 115 213 ოქმი
51 13 44 164 317 ოქმი
52 10 107 88 210 ოქმი
53 3 129 158 137 ოქმი
54 1 24 140 134 ოქმი