ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

დმანისი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 107 45 315 ოქმი
2 82 77 382 ოქმი
3 4 51 171 ოქმი
4 31 73 427 ოქმი
5 10 7 163 ოქმი
6 3 7 37 ოქმი
7 0 18 188 ოქმი
8 183 35 165 ოქმი
9 82 32 148 ოქმი
10 11 6 188 ოქმი
11 0 0 42 ოქმი
12 6 26 386 ოქმი
13 3 31 41 ოქმი
14 35 12 77 ოქმი
15 6 9 96 ოქმი
16 91 32 188 ოქმი
17 251 63 131 ოქმი
18 6 9 74 ოქმი
19 2 16 182 ოქმი
20 4 11 200 ოქმი
21 6 31 147 ოქმი
22 74 94 292 ოქმი
23 1 11 30 ოქმი
24 28 82 231 ოქმი
25 17 16 87 ოქმი
26 6 17 155 ოქმი
27 0 5 24 ოქმი
28 4 24 107 ოქმი
29 8 32 216 ოქმი
30 10 18 31 ოქმი
31 2 21 54 ოქმი
32 31 267 269 ოქმი
33 10 11 17 ოქმი
34 6 0 14 ოქმი
35 1 33 52 ოქმი
36 9 16 89 ოქმი
37 0 26 85 ოქმი
38 1 27 221 ოქმი
39 2 42 287 ოქმი
40 1 10 87 ოქმი
41 3 0 31 ოქმი
42 11 14 96 ოქმი
43 65 65 295 ოქმი
44 1 11 116 ოქმი
45 8 24 114 ოქმი
46 16 8 145 ოქმი
47 1 23 152 ოქმი
48 75 20 210 ოქმი
49 42 20 127 ოქმი
50 48 67 277 ოქმი