ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

წალკა
( მონაცემები 45 უბნის მიხედვით )

3 5 8 41 ოქმი
1 54 66 13 179 ოქმი
2 55 39 15 172 ოქმი
3 60 76 18 101 ოქმი
4 36 62 7 73 ოქმი
5 34 29 2 34 ოქმი
6 27 63 1 55 ოქმი
7 15 31 0 15 ოქმი
8 20 219 25 76 ოქმი
9 18 14 19 4 ოქმი
10 68 5 2 85 ოქმი
11 3 0 0 56 ოქმი
12 0 6 0 75 ოქმი
13 6 23 0 111 ოქმი
14 4 10 1 24 ოქმი
15 29 58 3 72 ოქმი
16 13 127 0 12 ოქმი
17 18 29 14 55 ოქმი
18 2 103 3 10 ოქმი
19 3 7 0 23 ოქმი
20 104 36 5 214 ოქმი
21 8 10 1 100 ოქმი
22 8 9 0 126 ოქმი
23 35 9 2 71 ოქმი
24 0 1 0 11 ოქმი
25 51 8 8 215 ოქმი
26 62 74 1 106 ოქმი
27 58 8 4 322 ოქმი
28 38 3 0 183 ოქმი
29 106 157 5 37 ოქმი
30 78 84 5 81 ოქმი
31 1 49 4 244 ოქმი
32 61 97 4 88 ოქმი
33 5 16 10 39 ოქმი
34 93 10 3 377 ოქმი
35 56 14 17 161 ოქმი
36 5 69 0 96 ოქმი
37 90 151 4 134 ოქმი
38 90 57 4 111 ოქმი
39 96 8 5 275 ოქმი
40 71 5 1 190 ოქმი
41 75 13 1 71 ოქმი
42 61 7 3 172 ოქმი
43 12 30 45 74 ოქმი
44 1 5 1 19 ოქმი
45 9 16 3 95 ოქმი