ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ყაზბეგი
( მონაცემები 10 უბნის მიხედვით )

3 8 20 41 ოქმი
1 65 50 46 471 ოქმი
2 51 36 52 94 ოქმი
3 70 35 137 153 ოქმი
4 32 23 30 54 ოქმი
5 32 104 41 75 ოქმი
6 176 66 34 177 ოქმი
7 23 29 51 152 ოქმი
8 21 11 5 71 ოქმი
9 14 15 5 39 ოქმი
10 20 29 8 52 ოქმი