ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ქარელი
( მონაცემები 39 უბნის მიხედვით )

5 18 41 ოქმი
1 63 142 469 ოქმი
2 108 129 362 ოქმი
3 135 121 282 ოქმი
4 87 74 174 ოქმი
5 116 44 193 ოქმი
6 47 80 171 ოქმი
7 87 131 315 ოქმი
8 82 38 485 ოქმი
9 52 89 141 ოქმი
10 53 259 475 ოქმი
11 9 17 107 ოქმი
12 47 16 366 ოქმი
13 110 56 294 ოქმი
14 37 26 372 ოქმი
15 21 18 340 ოქმი
16 68 32 213 ოქმი
17 12 129 52 ოქმი
18 251 110 354 ოქმი
19 105 107 308 ოქმი
20 66 220 372 ოქმი
21 41 192 232 ოქმი
22 14 129 133 ოქმი
23 34 32 146 ოქმი
24 11 11 48 ოქმი
25 98 163 453 ოქმი
26 166 105 314 ოქმი
27 42 337 272 ოქმი
28 36 257 273 ოქმი
29 25 296 434 ოქმი
30 31 185 341 ოქმი
31 77 198 603 ოქმი
34 71 81 447 ოქმი
35 32 63 245 ოქმი
36 51 124 186 ოქმი
37 40 57 147 ოქმი
38 72 38 128 ოქმი
39 14 22 93 ოქმი
40 26 28 62 ოქმი
41 32 10 54 ოქმი