ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ბორჯომი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

3 8 20 41 ოქმი
1 57 50 73 171 ოქმი
2 41 28 29 175 ოქმი
3 63 54 40 219 ოქმი
4 32 46 68 292 ოქმი
5 40 54 31 243 ოქმი
6 35 44 21 101 ოქმი
7 57 20 16 185 ოქმი
8 57 50 33 168 ოქმი
9 43 110 106 176 ოქმი
10 64 40 26 179 ოქმი
11 115 29 25 283 ოქმი
12 17 17 13 115 ოქმი
13 175 175 68 264 ოქმი
14 42 12 20 156 ოქმი
15 92 74 50 441 ოქმი
16 31 151 26 112 ოქმი
17 48 30 15 177 ოქმი
18 134 82 53 602 ოქმი
19 144 33 40 263 ოქმი
20 140 118 79 375 ოქმი
21 20 46 34 150 ოქმი
22 37 96 28 147 ოქმი
23 11 4 6 193 ოქმი
24 46 0 1 65 ოქმი
25 52 33 23 207 ოქმი
26 28 56 45 203 ოქმი
27 59 55 21 210 ოქმი
28 37 29 43 184 ოქმი
29 104 27 21 277 ოქმი
30 98 51 23 205 ოქმი