ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ადიგენი
( მონაცემები 18 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 47 66 327 ოქმი
2 53 97 365 ოქმი
3 64 477 373 ოქმი
4 34 93 402 ოქმი
5 43 75 372 ოქმი
6 128 62 281 ოქმი
7 43 90 504 ოქმი
8 26 190 315 ოქმი
9 105 69 300 ოქმი
10 37 54 246 ოქმი
11 52 44 167 ოქმი
12 23 537 283 ოქმი
13 33 72 146 ოქმი
14 61 46 340 ოქმი
15 54 91 239 ოქმი
16 12 413 310 ოქმი
17 19 32 127 ოქმი
18 47 38 134 ოქმი