ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ახალქალაქი
( მონაცემები 70 უბნის მიხედვით )

1 5 41 ოქმი
1
გაბათილებულია
2 291 9 199 ოქმი
3 138 8 180 ოქმი
4 96 10 113 ოქმი
5 230 1 353 ოქმი
6 78 4 145 ოქმი
7 67 13 139 ოქმი
8 32 4 97 ოქმი
9 141 15 156 ოქმი
10 117 28 63 ოქმი
11 74 17 66 ოქმი
12 170 5 98 ოქმი
13 116 29 95 ოქმი
14 32 9 191 ოქმი
15 57 7 58 ოქმი
16 39 3 24 ოქმი
17 282 15 81 ოქმი
18 195 4 252 ოქმი
19 53 7 311 ოქმი
20 104 0 103 ოქმი
21 73 2 74 ოქმი
22 61 11 82 ოქმი
23 39 1 50 ოქმი
24 115 1 207 ოქმი
25 38 17 378 ოქმი
26 44 5 154 ოქმი
27 49 0 111 ოქმი
28 53 2 82 ოქმი
29 30 9 170 ოქმი
30 128 6 84 ოქმი
31 15 9 380 ოქმი
32 163 6 45 ოქმი
33 9 0 64 ოქმი
34 97 5 334 ოქმი
35 224 2 177 ოქმი
36 15 4 229 ოქმი
37 104 30 176 ოქმი
38 25 3 55 ოქმი
39 14 0 18 ოქმი
40 137 5 203 ოქმი
41 13 0 23 ოქმი
42 66 13 210 ოქმი
43 54 17 91 ოქმი
44 90 7 170 ოქმი
45 79 22 70 ოქმი
46 57 0 449 ოქმი
47 46 8 49 ოქმი
48 13 3 49 ოქმი
49 140 0 253 ოქმი
50 59 11 78 ოქმი
51 53 40 143 ოქმი
52 38 5 68 ოქმი
53 12 9 56 ოქმი
54 40 13 118 ოქმი
55 130 2 215 ოქმი
56 178 4 126 ოქმი
57 63 0 35 ოქმი
58 32 1 24 ოქმი
59 127 9 171 ოქმი
60 48 15 150 ოქმი
61 82 0 178 ოქმი
62 198 3 321 ოქმი
63 70 26 173 ოქმი
64 64 39 194 ოქმი
65 94 18 62 ოქმი
66 44 0 101 ოქმი
67 132 8 182 ოქმი
68 181 3 394 ოქმი
69 105 0 224 ოქმი
70 105 14 124 ოქმი