ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ნინოწმინდა
( მონაცემები 36 უბნის მიხედვით )

9 41 ოქმი
1 115 341 ოქმი
2 116 385 ოქმი
3 67 628 ოქმი
4 39 468 ოქმი
5 51 295 ოქმი
6 7 42 ოქმი
7 92 267 ოქმი
8 25 189 ოქმი
9 86 441 ოქმი
10 16 147 ოქმი
11 38 195 ოქმი
12 35 302 ოქმი
13 18 74 ოქმი
14 14 178 ოქმი
15 1 45 ოქმი
16 62 73 ოქმი
17 21 48 ოქმი
18 172 468 ოქმი
19 108 184 ოქმი
20 10 134 ოქმი
21 154 162 ოქმი
22 72 159 ოქმი
23 37 100 ოქმი
24 25 98 ოქმი
25 104 557 ოქმი
26 50 386 ოქმი
27 15 303 ოქმი
28 71 109 ოქმი
29 39 53 ოქმი
30 38 128 ოქმი
31 24 13 ოქმი
32 123 461 ოქმი
33 5 43 ოქმი
34 32 328 ოქმი
35 127 195 ოქმი
36 4 49 ოქმი