ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ამბროლაური
( მონაცემები 35 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 2 20 142 ოქმი
2 7 41 251 ოქმი
3 46 46 233 ოქმი
4 37 53 184 ოქმი
6 3 9 99 ოქმი
7 2 29 86 ოქმი
8 6 25 74 ოქმი
9 11 9 75 ოქმი
10 0 8 28 ოქმი
11 5 19 99 ოქმი
12 10 25 120 ოქმი
13 38 26 130 ოქმი
14 10 11 55 ოქმი
15 49 61 203 ოქმი
16 11 11 63 ოქმი
17 4 25 58 ოქმი
18 2 11 25 ოქმი
19 49 65 245 ოქმი
20 17 23 120 ოქმი
21 8 30 196 ოქმი
22 8 18 73 ოქმი
23 29 24 72 ოქმი
24 12 66 142 ოქმი
25 9 35 99 ოქმი
26 5 24 86 ოქმი
27 34 32 258 ოქმი
28 13 40 302 ოქმი
29 8 18 118 ოქმი
30 7 16 190 ოქმი
31 23 18 154 ოქმი
32 10 35 236 ოქმი
33 3 11 122 ოქმი
34 22 16 54 ოქმი
35 1 13 52 ოქმი
36 15 2 31 ოქმი