ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ცაგერი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
1 97 254 ოქმი
2 45 132 ოქმი
3 47 81 ოქმი
4 7 141 ოქმი
5 43 161 ოქმი
6 11 346 ოქმი
7 23 55 ოქმი
8 61 128 ოქმი
9 10 35 ოქმი
10 17 55 ოქმი
11 32 125 ოქმი
12 25 73 ოქმი
13 53 89 ოქმი
14 37 109 ოქმი
15 11 52 ოქმი
16 52 96 ოქმი
17 59 219 ოქმი
18 166 255 ოქმი
19 21 36 ოქმი
20 116 148 ოქმი
21 14 14 ოქმი
22 43 70 ოქმი
23 55 113 ოქმი
24 57 83 ოქმი
25 266 257 ოქმი
26 25 85 ოქმი
27 22 70 ოქმი
28 55 98 ოქმი
29 49 267 ოქმი
30 28 106 ოქმი
31 92 279 ოქმი
32 20 31 ოქმი
33 21 43 ოქმი
34 44 110 ოქმი
35 32 78 ოქმი
36 1 18 ოქმი
37 72 234 ოქმი
38 10 49 ოქმი
39 17 27 ოქმი
40 8 26 ოქმი
41 8 25 ოქმი