ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

თერჯოლა
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

3 5 18 41 ოქმი
1 136 200 9 196 ოქმი
2 204 218 8 283 ოქმი
3 369 207 10 197 ოქმი
4 50 302 10 242 ოქმი
5 42 285 53 242 ოქმი
6 191 266 11 396 ოქმი
7 22 86 12 248 ოქმი
8 12 202 0 183 ოქმი
9 20 261 6 375 ოქმი
10 46 81 12 177 ოქმი
11 50 297 11 492 ოქმი
12 93 130 88 308 ოქმი
13 40 51 5 294 ოქმი
14 22 473 1 326 ოქმი
15 89 176 6 319 ოქმი
16 24 168 27 187 ოქმი
17 133 293 8 287 ოქმი
18 115 406 42 311 ოქმი
19 60 270 54 390 ოქმი
20 96 322 11 260 ოქმი
21 30 315 13 289 ოქმი
22 148 206 4 318 ოქმი
23 129 245 11 363 ოქმი
24 48 349 5 446 ოქმი
25 91 261 8 382 ოქმი
26 199 196 5 248 ოქმი
27 32 158 7 379 ოქმი
28 22 184 6 128 ოქმი
29 65 84 11 298 ოქმი
30 64 132 16 236 ოქმი
31 40 128 2 204 ოქმი
32 67 227 6 231 ოქმი
33 13 99 2 53 ოქმი