ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ვანი
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 170 91 414 ოქმი
2 233 63 362 ოქმი
3 219 71 359 ოქმი
4 237 120 305 ოქმი
5 112 59 172 ოქმი
6 136 77 409 ოქმი
7 59 14 160 ოქმი
8 198 49 455 ოქმი
9 282 42 318 ოქმი
10 279 30 370 ოქმი
11 212 87 237 ოქმი
12 97 73 224 ოქმი
13 116 155 236 ოქმი
14 180 36 240 ოქმი
15 292 8 189 ოქმი
16 174 59 270 ოქმი
17 84 42 308 ოქმი
18 92 57 227 ოქმი
19 105 50 184 ოქმი
20 69 84 275 ოქმი
21 136 36 247 ოქმი
22 286 111 394 ოქმი
23 92 121 320 ოქმი
24 181 170 341 ოქმი
25 106 66 137 ოქმი
26 65 63 98 ოქმი
27 75 54 122 ოქმი
28 166 80 197 ოქმი
29 131 57 156 ოქმი
30 115 32 311 ოქმი
31 97 43 73 ოქმი