ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ხონი
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

3 5 8 41 ოქმი
1 22 325 79 394 ოქმი
2 11 325 73 418 ოქმი
3 20 347 73 371 ოქმი
4 11 373 108 332 ოქმი
5 7 352 62 154 ოქმი
6 20 146 9 290 ოქმი
7 13 262 31 324 ოქმი
8 10 265 58 224 ოქმი
9 4 147 6 60 ოქმი
10 18 251 46 244 ოქმი
11 2 95 4 84 ოქმი
12 9 246 38 256 ოქმი
13 19 95 43 100 ოქმი
14 50 289 78 384 ოქმი
15 4 56 3 97 ოქმი
16 9 168 25 266 ოქმი
17 14 221 62 262 ოქმი
18 2 393 10 167 ოქმი
19 1 117 4 121 ოქმი
20 18 250 150 263 ოქმი
21 7 180 16 123 ოქმი
22
გაბათილებულია
23 0 36 3 20 ოქმი
24 5 193 33 285 ოქმი
25 10 22 3 45 ოქმი
26 23 318 67 433 ოქმი
27 13 257 135 358 ოქმი
28 8 143 38 444 ოქმი
29 7 179 26 210 ოქმი