ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ოზურგეთი
( მონაცემები 49 უბნის მიხედვით )

1 5 41 ოქმი
11 54 170 480 ოქმი
12 25 61 493 ოქმი
13 46 149 265 ოქმი
14 18 44 389 ოქმი
15 6 38 210 ოქმი
16 29 151 230 ოქმი
17 32 97 324 ოქმი
18 6 34 100 ოქმი
19 99 129 400 ოქმი
20 59 55 331 ოქმი
21 32 131 261 ოქმი
22 26 63 179 ოქმი
23 77 202 626 ოქმი
24 48 132 541 ოქმი
25 32 163 368 ოქმი
26 32 114 277 ოქმი
27 23 34 287 ოქმი
28 18 26 136 ოქმი
29 61 71 323 ოქმი
30 48 124 451 ოქმი
31 80 115 448 ოქმი
32 34 71 449 ოქმი
33 70 178 550 ოქმი
34 61 128 523 ოქმი
35 349 65 258 ოქმი
36 143 24 183 ოქმი
37 95 57 183 ოქმი
38 54 106 252 ოქმი
39 42 176 320 ოქმი
40 33 115 484 ოქმი
41 46 50 471 ოქმი
42 57 58 467 ოქმი
43 84 113 534 ოქმი
44 17 73 304 ოქმი
45 32 81 602 ოქმი
46 13 38 202 ოქმი
47 16 48 217 ოქმი
48 58 121 308 ოქმი
49 36 101 521 ოქმი
50 35 83 319 ოქმი
51 36 102 227 ოქმი
52 29 401 426 ოქმი
53 109 205 245 ოქმი
54 63 113 516 ოქმი
58 94 135 324 ოქმი
59 12 156 405 ოქმი
60 36 101 226 ოქმი
61 35 68 371 ოქმი
62 15 55 174 ოქმი