ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ლანჩხუთი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

3 5 8 41 ოქმი
1 7 191 318 188 ოქმი
2 20 102 258 232 ოქმი
3 18 84 249 300 ოქმი
4 12 92 238 285 ოქმი
5 8 18 166 89 ოქმი
6 11 22 224 189 ოქმი
7 11 23 80 138 ოქმი
8 15 25 350 252 ოქმი
9 25 44 347 218 ოქმი
10 17 44 476 305 ოქმი
11 23 21 186 373 ოქმი
12 20 57 167 185 ოქმი
13 0 4 3 38 ოქმი
14 8 34 59 199 ოქმი
15 31 78 175 200 ოქმი
16 31 67 104 228 ოქმი
17 3 42 180 120 ოქმი
18 20 80 109 317 ოქმი
19 8 19 75 148 ოქმი
20 13 18 101 140 ოქმი
21 2 18 188 151 ოქმი
22 85 45 96 176 ოქმი
23 137 65 124 225 ოქმი
24 133 65 228 242 ოქმი
25 178 95 92 323 ოქმი
26 15 71 75 420 ოქმი
27 3 42 232 270 ოქმი
28 7 89 134 125 ოქმი
29 9 78 176 244 ოქმი
30 3 38 51 150 ოქმი
31 19 45 50 91 ოქმი
32 43 61 95 129 ოქმი
33 39 49 66 130 ოქმი
34 10 48 39 134 ოქმი
35 9 47 174 139 ოქმი
36 49 49 143 119 ოქმი
37 16 133 324 294 ოქმი
38 8 31 240 156 ოქმი