ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ქედა
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

1 3 5 8 41 ოქმი
1 7 216 199 30 352 ოქმი
2 2 117 161 16 214 ოქმი
3 2 31 48 3 138 ოქმი
4 5 87 73 2 145 ოქმი
5 1 31 31 11 117 ოქმი
6 1 152 15 1 64 ოქმი
7 3 153 20 1 47 ოქმი
8 5 76 24 0 90 ოქმი
9 2 54 21 3 119 ოქმი
10 6 112 86 3 153 ოქმი
11 7 80 38 4 133 ოქმი
12 4 27 37 6 234 ოქმი
13 4 17 50 43 179 ოქმი
14 9 126 53 10 177 ოქმი
15 2 45 20 3 250 ოქმი
16 7 78 80 23 260 ოქმი
17 7 108 39 6 151 ოქმი
18 3 25 323 4 248 ოქმი
19 1 10 54 5 68 ოქმი
20 3 19 122 22 184 ოქმი
21 2 24 49 0 155 ოქმი
22 8 90 32 4 170 ოქმი
23 1 29 82 2 181 ოქმი
24 5 9 69 2 84 ოქმი
25 5 78 93 4 161 ოქმი
26 26 32 28 2 265 ოქმი
27 2 84 48 6 110 ოქმი
28 17 54 22 7 128 ოქმი
29 6 99 100 4 373 ოქმი
30 6 68 36 0 109 ოქმი
31 8 120 57 0 133 ოქმი