ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

მარნეული

მაჟ. ოლქი
22.07 3. სამანდარ ისმაილოვი - 205 (10.2%)
5. ზაქირ ალიევი - 482 (23.99%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 1118 (55.65%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 84 (4.18%)
43. ბახადინ ალიევი - 120 (5.97%)
22.16 1. მადი მამედოვი - 41 (2.02%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 61 (3.01%)
3. არიფ ახმედოვი - 162 (7.98%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 490 (24.15%)
41. ვალი ისმაილოვი - 1143 (56.33%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 132 (6.51%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
22.07 22 3. სამანდარ ისმაილოვი - 22 (7.56%)
5. ზაქირ ალიევი - 50 (17.18%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 146 (50.17%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 15 (5.15%)
43. ბახადინ ალიევი - 58 (19.93%)
ოქმი
22.07 23 3. სამანდარ ისმაილოვი - 23 (7.52%)
5. ზაქირ ალიევი - 102 (33.33%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 166 (54.25%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 2 (0.65%)
43. ბახადინ ალიევი - 13 (4.25%)
ოქმი
22.07 24 3. სამანდარ ისმაილოვი - 9 (2.47%)
5. ზაქირ ალიევი - 148 (40.55%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 190 (52.05%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 8 (2.19%)
43. ბახადინ ალიევი - 10 (2.74%)
ოქმი
22.07 25 3. სამანდარ ისმაილოვი - 1 (0.23%)
5. ზაქირ ალიევი - 14 (3.23%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 411 (94.7%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 3 (0.69%)
43. ბახადინ ალიევი - 5 (1.15%)
ოქმი
22.07 76 3. სამანდარ ისმაილოვი - 126 (35%)
5. ზაქირ ალიევი - 86 (23.89%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 69 (19.17%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 55 (15.28%)
43. ბახადინ ალიევი - 24 (6.67%)
ოქმი
22.07 77 3. სამანდარ ისმაილოვი - 24 (9.49%)
5. ზაქირ ალიევი - 82 (32.41%)
41. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 136 (53.75%)
42. ხაზეინ ტაგიევი - 1 (0.4%)
43. ბახადინ ალიევი - 10 (3.95%)
ოქმი
22.16 55 1. მადი მამედოვი - 4 (1.11%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 36 (9.97%)
3. არიფ ახმედოვი - 17 (4.71%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 67 (18.56%)
41. ვალი ისმაილოვი - 216 (59.83%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 21 (5.82%)
ოქმი
22.16 56 1. მადი მამედოვი - 12 (4.24%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 4 (1.41%)
3. არიფ ახმედოვი - 14 (4.95%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 157 (55.48%)
41. ვალი ისმაილოვი - 85 (30.04%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 11 (3.89%)
ოქმი
22.16 57 1. მადი მამედოვი - 0 (0%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 3 (0.95%)
3. არიფ ახმედოვი - 4 (1.27%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 40 (12.7%)
41. ვალი ისმაილოვი - 262 (83.17%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 6 (1.9%)
ოქმი
22.16 58 1. მადი მამედოვი - 1 (0.27%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 2 (0.53%)
3. არიფ ახმედოვი - 34 (9.07%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 80 (21.33%)
41. ვალი ისმაილოვი - 241 (64.27%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 17 (4.53%)
ოქმი
22.16 59 1. მადი მამედოვი - 0 (0%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 8 (1.9%)
3. არიფ ახმედოვი - 82 (19.48%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 89 (21.14%)
41. ვალი ისმაილოვი - 200 (47.51%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 42 (9.98%)
ოქმი
22.16 84 1. მადი მამედოვი - 24 (8.76%)
2. ბაკიხან გალანდაროვი - 8 (2.92%)
3. არიფ ახმედოვი - 11 (4.01%)
5. რუსტამ ფაშაევი - 57 (20.8%)
41. ვალი ისმაილოვი - 139 (50.73%)
42. ამირხან მუსტაფაევი - 35 (12.77%)
ოქმი