ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

დუშეთი

მაჟ. ოლქი
28.01 1. ნანა ჟვანია - 92 (4.06%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 31 (1.37%)
3. პაატა ხარანაული - 325 (14.34%)
5. შალვა ინაშვილი - 193 (8.52%)
8. მალხაზ დუდაური - 328 (14.47%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 79 (3.49%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 860 (37.95%)
43. ოთარ ხულუზაური - 25 (1.1%)
44. ლია როინიშვილი - 333 (14.7%)
28.02 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 26 (1.99%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 28 (2.15%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 33 (2.53%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 22 (1.69%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 19 (1.46%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 529 (40.54%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 42 (3.22%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 525 (40.23%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 81 (6.21%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
28.01 1 1. ნანა ჟვანია - 35 (6.12%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 7 (1.22%)
3. პაატა ხარანაული - 42 (7.34%)
5. შალვა ინაშვილი - 65 (11.36%)
8. მალხაზ დუდაური - 106 (18.53%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 19 (3.32%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 201 (35.14%)
43. ოთარ ხულუზაური - 4 (0.7%)
44. ლია როინიშვილი - 93 (16.26%)
ოქმი
28.01 2 1. ნანა ჟვანია - 25 (3.97%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 13 (2.06%)
3. პაატა ხარანაული - 79 (12.54%)
5. შალვა ინაშვილი - 50 (7.94%)
8. მალხაზ დუდაური - 78 (12.38%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 19 (3.02%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 242 (38.41%)
43. ოთარ ხულუზაური - 15 (2.38%)
44. ლია როინიშვილი - 109 (17.3%)
ოქმი
28.01 3 1. ნანა ჟვანია - 17 (3.28%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 6 (1.16%)
3. პაატა ხარანაული - 65 (12.55%)
5. შალვა ინაშვილი - 38 (7.34%)
8. მალხაზ დუდაური - 107 (20.66%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 22 (4.25%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 175 (33.78%)
43. ოთარ ხულუზაური - 4 (0.77%)
44. ლია როინიშვილი - 84 (16.22%)
ოქმი
28.01 49 1. ნანა ჟვანია - 11 (2.55%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 5 (1.16%)
3. პაატა ხარანაული - 136 (31.48%)
5. შალვა ინაშვილი - 38 (8.8%)
8. მალხაზ დუდაური - 35 (8.1%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 16 (3.7%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 148 (34.26%)
43. ოთარ ხულუზაური - 2 (0.46%)
44. ლია როინიშვილი - 41 (9.49%)
ოქმი
28.01 52 1. ნანა ჟვანია - 4 (3.51%)
2. ზაზა ვალიშვილი - 0 (0%)
3. პაატა ხარანაული - 3 (2.63%)
5. შალვა ინაშვილი - 2 (1.75%)
8. მალხაზ დუდაური - 2 (1.75%)
20. ირაკლი ახალაშვილი - 3 (2.63%)
41. გიორგი კობიაშვილი - 94 (82.46%)
43. ოთარ ხულუზაური - 0 (0%)
44. ლია როინიშვილი - 6 (5.26%)
ოქმი
28.02 4 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 1 (0.22%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 1 (0.22%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 0 (0%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 1 (0.22%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 211 (46.89%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 1 (0.22%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 230 (51.11%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 5 (1.11%)
ოქმი
28.02 5 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 0 (0%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 9 (12.16%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 1 (1.35%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 8 (10.81%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 1 (1.35%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 11 (14.86%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 36 (48.65%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 6 (8.11%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 2 (2.7%)
ოქმი
28.02 6 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 0 (0%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 0 (0%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 0 (0%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 0 (0%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 10 (40%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 0 (0%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 15 (60%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 0 (0%)
ოქმი
28.02 47 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 2 (0.58%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 0 (0%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 1 (0.29%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 0 (0%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 0 (0%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 125 (36.55%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 2 (0.58%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 211 (61.7%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 1 (0.29%)
ოქმი
28.02 53 2. ნუკრი თეთრუაშვილი - 23 (5.56%)
3. სოფიო ჩოფიკაშვილი - 19 (4.59%)
5. ვახტანგი წიკლაური - 30 (7.25%)
8. ნაირა კუდუხოვა - 14 (3.38%)
20. ჯუმბერი ისაშვილი - 17 (4.11%)
41. ტარიელ ჩხუტიაშვილი - 172 (41.55%)
42. ფიქრია ცაბაურაშვილი - 3 (0.72%)
43. რევაზ მოძმანაშვილი - 63 (15.22%)
44. ზვიადი ჩიხაშვილი - 73 (17.63%)
ოქმი