ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ახალქალაქი

მაჟ. ოლქი
40.01 1. გრიგორი წურწუმია - 871 (36.77%)
5. აღასი გრიგორიან - 73 (3.08%)
41. ნაირი ირიციან - 1288 (54.37%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 137 (5.78%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
40.01 1 1. გრიგორი წურწუმია - 245 (37.01%)
5. აღასი გრიგორიან - 10 (1.51%)
41. ნაირი ირიციან - 393 (59.37%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 14 (2.11%)
ოქმი
40.01 2 1. გრიგორი წურწუმია - 262 (53.69%)
5. აღასი გრიგორიან - 11 (2.25%)
41. ნაირი ირიციან - 188 (38.52%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 27 (5.53%)
ოქმი
40.01 3 1. გრიგორი წურწუმია - 111 (34.8%)
5. აღასი გრიგორიან - 10 (3.13%)
41. ნაირი ირიციან - 184 (57.68%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 14 (4.39%)
ოქმი
40.01 4 1. გრიგორი წურწუმია - 73 (34.43%)
5. აღასი გრიგორიან - 13 (6.13%)
41. ნაირი ირიციან - 112 (52.83%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 14 (6.6%)
ოქმი
40.01 66 1. გრიგორი წურწუმია - 21 (14.89%)
5. აღასი გრიგორიან - 5 (3.55%)
41. ნაირი ირიციან - 105 (74.47%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 10 (7.09%)
ოქმი
40.01 67 1. გრიგორი წურწუმია - 92 (30.16%)
5. აღასი გრიგორიან - 12 (3.93%)
41. ნაირი ირიციან - 172 (56.39%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 29 (9.51%)
ოქმი
40.01 70 1. გრიგორი წურწუმია - 67 (27.69%)
5. აღასი გრიგორიან - 12 (4.96%)
41. ნაირი ირიციან - 134 (55.37%)
42. ნორაირ ტეპოიან - 29 (11.98%)
ოქმი