ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ხონი

მაჟ. ოლქი
55.12 1. გიგა სანაია - 0 (0%)
3. გიორგი რატიანი - 0 (0%)
5. ფრიდონ ჩიხლაძე - 207 (57.34%)
41. ნიკოლოზ ბენიძე - 154 (42.66%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
55.12 22 1. გიგა სანაია - 0 (0%)
3. გიორგი რატიანი - 0 (0%)
5. ფრიდონ ჩიხლაძე - 169 (55.78%)
41. ნიკოლოზ ბენიძე - 134 (44.22%)
ოქმი
55.12 23 1. გიგა სანაია - 0 (0%)
3. გიორგი რატიანი - 0 (0%)
5. ფრიდონ ჩიხლაძე - 38 (65.52%)
41. ნიკოლოზ ბენიძე - 20 (34.48%)
ოქმი