ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ტყიბული

მაჟ. ოლქი
57.01 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 1650 (31.29%)
5. დავითი ქათამაძე - 1560 (29.58%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 199 (3.77%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 30 (0.57%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 1835 (34.79%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
57.01 1 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 45 (23.44%)
5. დავითი ქათამაძე - 87 (45.31%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 6 (3.13%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 1 (0.52%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 53 (27.6%)
ოქმი
57.01 2 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 155 (28.08%)
5. დავითი ქათამაძე - 173 (31.34%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 3 (0.54%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 0 (0%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 221 (40.04%)
ოქმი
57.01 3 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 127 (30.53%)
5. დავითი ქათამაძე - 79 (18.99%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 11 (2.64%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 1 (0.24%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 198 (47.6%)
ოქმი
57.01 4 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 94 (24.87%)
5. დავითი ქათამაძე - 135 (35.71%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 25 (6.61%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 0 (0%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 124 (32.8%)
ოქმი
57.01 5 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 152 (39.58%)
5. დავითი ქათამაძე - 102 (26.56%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 6 (1.56%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 0 (0%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 124 (32.29%)
ოქმი
57.01 6 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 105 (34.2%)
5. დავითი ქათამაძე - 91 (29.64%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 13 (4.23%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 2 (0.65%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 96 (31.27%)
ოქმი
57.01 7 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 176 (40.55%)
5. დავითი ქათამაძე - 100 (23.04%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 19 (4.38%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 1 (0.23%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 138 (31.8%)
ოქმი
57.01 8 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 188 (39.66%)
5. დავითი ქათამაძე - 110 (23.21%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 10 (2.11%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 1 (0.21%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 165 (34.81%)
ოქმი
57.01 31 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 47 (12.11%)
5. დავითი ქათამაძე - 153 (39.43%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 3 (0.77%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 3 (0.77%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 182 (46.91%)
ოქმი
57.01 32 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 104 (32.4%)
5. დავითი ქათამაძე - 70 (21.81%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 23 (7.17%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 11 (3.43%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 113 (35.2%)
ოქმი
57.01 33 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 69 (16.79%)
5. დავითი ქათამაძე - 153 (37.23%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 26 (6.33%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 3 (0.73%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 160 (38.93%)
ოქმი
57.01 34 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 140 (55.56%)
5. დავითი ქათამაძე - 52 (20.63%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 18 (7.14%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 1 (0.4%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 41 (16.27%)
ოქმი
57.01 35 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 97 (27.48%)
5. დავითი ქათამაძე - 163 (46.18%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 10 (2.83%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 3 (0.85%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 80 (22.66%)
ოქმი
57.01 36 3. კოსტანტინე ბოჭორიშვილი - 151 (36.65%)
5. დავითი ქათამაძე - 92 (22.33%)
8. ზვიადი ობოლაძე - 26 (6.31%)
9. მაიზერი კუპრაშვილი - 3 (0.73%)
41. თამაზ კუბლაშვილი - 140 (33.98%)
ოქმი