ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ზუგდიდი

მაჟ. ოლქი
67.03 5. გელა ლემონჯავა - 368 (45.38%)
20. ანა ხაბალაშვილი - 2 (0.25%)
41. ელგუჯა ესართია - 441 (54.38%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
67.03 32 5. გელა ლემონჯავა - 231 (44.42%)
20. ანა ხაბალაშვილი - 0 (0%)
41. ელგუჯა ესართია - 289 (55.58%)
ოქმი
67.03 91 5. გელა ლემონჯავა - 137 (47.08%)
20. ანა ხაბალაშვილი - 2 (0.69%)
41. ელგუჯა ესართია - 152 (52.23%)
ოქმი