ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ბათუმი

მაჟ. ოლქი
79.05 1. გურამ თურმანიძე - 121 (2.84%)
3. მერაბ აბაშიძე - 399 (9.38%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 1043 (24.52%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 355 (8.35%)
9. იური გოგიტიძე - 144 (3.39%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 189 (4.44%)
17. ქეთევან დონდოსი - 277 (6.51%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 98 (2.3%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 1628 (38.27%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
79.05 24 1. გურამ თურმანიძე - 7 (1.57%)
3. მერაბ აბაშიძე - 40 (8.97%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 98 (21.97%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 53 (11.88%)
9. იური გოგიტიძე - 10 (2.24%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 4 (0.9%)
17. ქეთევან დონდოსი - 54 (12.11%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 7 (1.57%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 173 (38.79%)
ოქმი
79.05 25 1. გურამ თურმანიძე - 16 (3.74%)
3. მერაბ აბაშიძე - 40 (9.35%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 74 (17.29%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 43 (10.05%)
9. იური გოგიტიძე - 19 (4.44%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 53 (12.38%)
17. ქეთევან დონდოსი - 18 (4.21%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 16 (3.74%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 149 (34.81%)
ოქმი
79.05 26 1. გურამ თურმანიძე - 14 (3.44%)
3. მერაბ აბაშიძე - 41 (10.07%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 115 (28.26%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 19 (4.67%)
9. იური გოგიტიძე - 11 (2.7%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 12 (2.95%)
17. ქეთევან დონდოსი - 24 (5.9%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 10 (2.46%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 161 (39.56%)
ოქმი
79.05 27 1. გურამ თურმანიძე - 14 (3.09%)
3. მერაბ აბაშიძე - 47 (10.38%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 82 (18.1%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 40 (8.83%)
9. იური გოგიტიძე - 3 (0.66%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 79 (17.44%)
17. ქეთევან დონდოსი - 7 (1.55%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 14 (3.09%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 167 (36.87%)
ოქმი
79.05 28 1. გურამ თურმანიძე - 15 (3.96%)
3. მერაბ აბაშიძე - 19 (5.01%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 94 (24.8%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 48 (12.66%)
9. იური გოგიტიძე - 8 (2.11%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 7 (1.85%)
17. ქეთევან დონდოსი - 30 (7.92%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 11 (2.9%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 147 (38.79%)
ოქმი
79.05 44 1. გურამ თურმანიძე - 6 (1.43%)
3. მერაბ აბაშიძე - 54 (12.89%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 81 (19.33%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 28 (6.68%)
9. იური გოგიტიძე - 5 (1.19%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 5 (1.19%)
17. ქეთევან დონდოსი - 32 (7.64%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 14 (3.34%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 194 (46.3%)
ოქმი
79.05 55 1. გურამ თურმანიძე - 12 (3.75%)
3. მერაბ აბაშიძე - 11 (3.44%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 89 (27.81%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 23 (7.19%)
9. იური გოგიტიძე - 4 (1.25%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 4 (1.25%)
17. ქეთევან დონდოსი - 25 (7.81%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 11 (3.44%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 141 (44.06%)
ოქმი
79.05 61 1. გურამ თურმანიძე - 6 (1.83%)
3. მერაბ აბაშიძე - 38 (11.62%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 73 (22.32%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 22 (6.73%)
9. იური გოგიტიძე - 13 (3.98%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 8 (2.45%)
17. ქეთევან დონდოსი - 17 (5.2%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 0 (0%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 150 (45.87%)
ოქმი
79.05 62 1. გურამ თურმანიძე - 11 (3.06%)
3. მერაბ აბაშიძე - 29 (8.08%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 79 (22.01%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 30 (8.36%)
9. იური გოგიტიძე - 65 (18.11%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 14 (3.9%)
17. ქეთევან დონდოსი - 20 (5.57%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 7 (1.95%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 104 (28.97%)
ოქმი
79.05 64 1. გურამ თურმანიძე - 18 (4.51%)
3. მერაბ აბაშიძე - 74 (18.55%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 96 (24.06%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 44 (11.03%)
9. იური გოგიტიძე - 5 (1.25%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 1 (0.25%)
17. ქეთევან დონდოსი - 45 (11.28%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 6 (1.5%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 110 (27.57%)
ოქმი
79.05 103 1. გურამ თურმანიძე - 2 (0.63%)
3. მერაბ აბაშიძე - 6 (1.89%)
5. მარინე ჩიხლაძე - 162 (51.1%)
8. კახაბერ კეჭახმაძე - 5 (1.58%)
9. იური გოგიტიძე - 1 (0.32%)
10. შაქრო ჩიკვაიძე - 2 (0.63%)
17. ქეთევან დონდოსი - 5 (1.58%)
20. ზვიად კურცხალიძე - 2 (0.63%)
41. თეიმურაზ ყურაშვილი - 132 (41.64%)
ოქმი