ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

ქობულეთი

მაჟ. ოლქი
81.13 1. მერაბ წულუკიძე - 11 (0.93%)
3. ჯამბულ აბუსელიძე - 91 (7.65%)
5. ალიკო კაკაბაძე - 298 (25.06%)
8. გელა დავითაძე - 72 (6.06%)
18. ბადრი ჯაფარიძე - 11 (0.93%)
20. რევაზ გორგილაძე - 25 (2.1%)
41. თემურ დავითაძე - 681 (57.28%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
81.13 33 1. მერაბ წულუკიძე - 5 (1.31%)
3. ჯამბულ აბუსელიძე - 41 (10.7%)
5. ალიკო კაკაბაძე - 169 (44.13%)
8. გელა დავითაძე - 34 (8.88%)
18. ბადრი ჯაფარიძე - 1 (0.26%)
20. რევაზ გორგილაძე - 3 (0.78%)
41. თემურ დავითაძე - 130 (33.94%)
ოქმი
81.13 34 1. მერაბ წულუკიძე - 0 (0%)
3. ჯამბულ აბუსელიძე - 3 (0.84%)
5. ალიკო კაკაბაძე - 38 (10.58%)
8. გელა დავითაძე - 2 (0.56%)
18. ბადრი ჯაფარიძე - 0 (0%)
20. რევაზ გორგილაძე - 0 (0%)
41. თემურ დავითაძე - 316 (88.02%)
ოქმი
81.13 35 1. მერაბ წულუკიძე - 6 (1.34%)
3. ჯამბულ აბუსელიძე - 47 (10.51%)
5. ალიკო კაკაბაძე - 91 (20.36%)
8. გელა დავითაძე - 36 (8.05%)
18. ბადრი ჯაფარიძე - 10 (2.24%)
20. რევაზ გორგილაძე - 22 (4.92%)
41. თემურ დავითაძე - 235 (52.57%)
ოქმი