ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

ზუგდიდი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

1 3 5 41 ოქმი
1 10 26 80 208 ოქმი
2 14 24 94 171 ოქმი
3 5 13 135 173 ოქმი
4 18 16 213 220 ოქმი
5 4 15 107 154 ოქმი
6 22 28 121 300 ოქმი
7 4 17 79 223 ოქმი
8 18 15 145 302 ოქმი
9 12 14 146 323 ოქმი
10 19 17 155 198 ოქმი
11 27 32 122 402 ოქმი
12 9 19 200 192 ოქმი
13 39 44 111 234 ოქმი
14 20 7 124 223 ოქმი
15 38 21 86 281 ოქმი
16 9 21 170 272 ოქმი
17 24 7 112 323 ოქმი
18 6 9 108 155 ოქმი
19 12 17 143 239 ოქმი
20 10 20 145 188 ოქმი
21 6 6 123 152 ოქმი
22 9 16 142 180 ოქმი
23 7 17 121 233 ოქმი
24 5 19 113 135 ოქმი
25 6 4 115 224 ოქმი
26 16 17 129 121 ოქმი
27 14 5 126 197 ოქმი
28 69 13 113 209 ოქმი
29 30 14 133 240 ოქმი
30
(+ #110 მიმაგრ. უბანი)
26 12 105 173 ოქმი
80 9 18 133 223 ოქმი
81 12 23 152 252 ოქმი
82 7 25 90 266 ოქმი
83 3 14 106 183 ოქმი
84 30 13 146 285 ოქმი
85 10 9 96 210 ოქმი
86 12 10 139 373 ოქმი
87 5 7 122 136 ოქმი
88 23 7 126 141 ოქმი
89 4 8 86 84 ოქმი
105 34 5 60 121 ოქმი
110