ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

ფოთი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

3 5 8 41 ოქმი
1 47 117 120 321 ოქმი
2 45 54 81 240 ოქმი
3 68 60 129 240 ოქმი
4 45 60 152 264 ოქმი
5 210 88 179 268 ოქმი
7 152 95 153 203 ოქმი
8 60 118 231 390 ოქმი
9 54 61 115 486 ოქმი
10 60 152 96 311 ოქმი
11 63 134 137 307 ოქმი
12 61 197 97 360 ოქმი
13 44 101 135 275 ოქმი
14 57 100 167 311 ოქმი
15 57 160 114 212 ოქმი
16 98 114 60 182 ოქმი
17 112 82 43 129 ოქმი
18 121 122 141 231 ოქმი
19 125 115 109 246 ოქმი
20 63 86 118 199 ოქმი
21 99 105 56 175 ოქმი
22 23 38 48 55 ოქმი
23 63 75 171 254 ოქმი
24 37 84 141 253 ოქმი
25 8 82 8 172 ოქმი
26 95 111 47 117 ოქმი
27 65 79 112 181 ოქმი
28 75 143 114 320 ოქმი
29 116 142 114 263 ოქმი
30 55 71 143 311 ოქმი
31 65 55 171 240 ოქმი
33 89 84 22 77 ოქმი
34 41 127 34 95 ოქმი